Prawo odstąpienia od umowy

1.     Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może zrezygnować z zakupionego Produktu poprzez odstąpienie od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia odebrania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.    Przed odesłaniem zwracanego towaru prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres sklep@eu.panasonic.com następujących informacji:
- nazwę modelu oraz ilość zwracanego towaru
- imię i nazwisko
- numer konta na który ma zostać dokonany przelew pieniędzy za towar
       oraz dołączenie faktury zakupu.

3.     Bezpiecznie zapakowany produkt wraz z dołączoną wydrukowaną fakturą zakupu należy wysłać na adres:

Panasonic Marketing Europe GmbH
Woloska 9A, 02-583 Warsaw, Poland