Informacja o substancjach podlegających rozporządzeniu UE 1907/2006 (REACh):

Aby uzyskać dokładne informacje na temat substancji do autoryzacji zgodnie z rozporządzeniem UE 1907/ 2006 (REACh), proszę odwiedzić następującą  stronę .

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z: reach@eu.panasonic.com.

Informacje na temat bezpiecznego użytkowania produktu znajdują się w instrukcji obsługi.